Utfasing av lysrør i 2023

Erstatt gamle lampar og lysrørarmatur med ny og moderne belysning

I løpet av året vil dei fleste typar lysrør og halogenlampar forsvinne frå markedet, og det blir ikkje mulig å skaffe nye lyskilder av denne typen. Ta gjerne kontakt med oss for gode tilbod på moderne belysning med betydelig lågare straumforbruk!

Årsaken til utfasinga er at desse lyskjeldene inneheld kvikksølv og har høgt straumforbruk.

Ei utskifting til nye LED-lampar vil gje ein reduksjon i energiforbruket på minimum 50%, med same eller betre lysnivå.

Er det er små eller store areal, produksjonshallar eller liknande kan vi utføre lysberegningar som sikrar optimal lysspreiing og lavt energiforbruk, til rett pris.

Ta gjerne kontakt med oss for ein hyggelig prat om belysning :)

Gå tilbake til aktuelt
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord