Berekraft og miljøfyrtårn

Berekraft

Gjennom arbeid med vårt samfunnsansvar skal Eid Elektro bidra til ei berekraftig utvikling. Tenestene og produkta vi tilbyr skal vere av ein slik art at vi bidreg til eit grønare og og meir berekraftig samfunn. Gjennom valg av framtidsretta og miljøvenlege løysingar, forpliktar vi oss til å gjere det vi kan for å bidra til ei berekraftig verd.

FN:s klimamål

Miljøfyrtårn

Eid Elektro er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er ei sertifisering som er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøleiing, på lik linje med ISO 14001 og EMAS. Sertifiseringa inneberer at vi må dokumentere at vi oppfyller ei rekkje kriterier som dekkjer viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport. Det handlar også om krav vi stiller til innkjøp, produkter og tenester vi nyttar. Eid Elektro har eit ynske om å være ei miljøvennlig og ressursbevisst bedrift. Miljøfyrtårn-sertifiseringa er ei viktig forutsetning for at vi på ein målretta og systematisk måte kan jobbe mot å forbetre våre miljøprestasjonar.

Miljøfyrtårn logoen
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord