Kvalitetssystem ISO9001

Eid Elektro sin tavleproduksjon er ISO-sertifisert, og denne sertifiseringa vil i løpet av kort tid gjelde heile bedrifta, også installasjonsavdelingane våre, som i dag nyttar Nelfo sitt Kvalitetssystem NIK.

ISO 9001:2015 "Ledelsessystem for kvalitet" er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsleiing. Standarden legg vekt på kundekrav, kvalitet og kontinuerlig forbetring.Vårt ISO 9001-sertifikat er eit bevis på at våre prosessar oppfyller internasjonale standarder, og at vi legger stor vekt på kontinuerlig forbetring.Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsleiing:

 • Kundefokus
 • Leiarskap
 • Menneske sitt engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbetring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsleiing
ISO sertifikat
Bilde: ISO Sertifikat
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord