Næring

Profesjonell leverandør av installasjonar for større og mindre byggeprosjekt. Vi utfører internkontroll (NEK 405) og termografering på alt av næringsbygg.

To personer som står i åpningen til en bilverkstad.

Arbeidsområde

Prosjektavdeling

Vår prosjektavdeling leverer prosjektering, koordinering og utføring av store og små næringsbygg, offentlege bygg og industri. I hovudsak opererer vi i Nordfjord og søre Sunnmøre. Avdelinga består av prosjektleiarar, elektrobas på arbeidsplassen og ein stab med elektromontørar.

Tekniske entrepriser - Teamtek

Eid Elektro inngår i ei gruppe der vi saman med fleire tekniske fag kan tilby og gjennomføre komplette tekniske totalentrepriser både til nybygg og rehabiliteringsprosjekt.


Våre partnarar i Teamtek er GK Norge avd. Sogn og Fjordane og Skår VVS der vi saman leverar komplette tekniske anlegg. Dette gir kunden ein tryggleik om at handverkarane på byggjeplassen er samkøyrde og jobbar for eit felles mål.

Prosjekter

Eid Elektro har dei seinare åra satsa sterkt på større prosjekt, fått fleire store og omfattande byggeprosjekt i vår region. Fleire av desse har ein utført saman med Teamtek-grupperinga som har blitt ein av dei leiande aktørane innanfor tekniske entrepriser i vårt område.

Døme på prosjekt

 • Volda ungdomskule
 • Sagaparken panorama - bustadblokk
 • Sande settefisk
 • Gadus Svartekari - oppdrettsanlegg
 • Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR)
 • Simona Stadpipe, nytt kontor- og industribygg
 • Dragehallen, nytt kontor- og industribygg
 • SFE og ABB – Åskåra kraftstasjon
 • Stad Hotell
 • Alti Nordfjord - kjøpesenter
 • Ørsta Fleirbrukshall
 • Hornindal brannstasjon
 • Stadlandet brannstasjon
 • NTU-bygget på Sandane
 • Byggern Eid
 • Hornindal skule
 • Fossevegen bufelleskap
 • Klimavenlege omsorgsbustader, Stad kommune
 • Stryn omsorgssenter
 • Golvsengane barnehage
 • Skei omsorgsenter
 • Stryn vidaregåande skule
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord