Vår visjon

"Eid Elektro AS skal vere ein trygg og inkluderande arbeidsplass der dei tilsette får vidareutvikle seg i eit godt arbeidsmiljø med fokus på fagkompetanse og yrkesstolthet. Vekst og utvikling skal kome som eit resultat av dette."

Eit kompetent og profesjonelt elfagsmiljø med fokus på utvikling

Eid Elektro er eit større elektromiljø som er lokalt forankra i Nordfjord, men med eit breitt tilbod og nasjonalt fokus.

Komplette og profesjonelle elektrotavler

Med våre avdelingar i Nordfjord og Bergen er Eid Elektro ein av dei leiande tavleprodusentane i Norge. Vår erfarne stab garanterer eit kvalitetssikra og vellukka resultat.

Eiga prosjektavdeling for store prosjekt og næringsbygg

Eid Elektro sine dedikerte rådgjevarer for større prosjekt har full kontroll på ditt prosjekt - frå planlegging til fullført arbeid.