Ledige stillinger

 • Prosjektingeniør tavleproduksjon

  Om stillinga

   

  Eid Elektro er i sterk vekst, spesielt innanfor produksjon av elektrotavler, og treng no fleire flinke folk på hovedkontoret på Nordfjordeid.

   

  Prosjektingeniør tavleproduksjon 

   

  ARBEIDSOPPGÅVER

  • Arbeidet vil bestå i kalkulasjon, prosjektering og prosjektleiing innanfor produksjon av elektro- og automasjonstavler. Du vil bli ein del av et team på 10 prosjektleiarar som jobbar med
  tavleleveransar til større anlegg over heile Norge.

   

  EIGENSKAPAR

  • Vi ønskjer ein person som er opptatt av kvalitet, tar ansvar, er ryddig, postitiv og utadvendt.

   

  KVALIFIKASJONAR

  • Ønskjer primært søkjarar med elektroingeniør- eller

     teknikarbakgrunn, men andre personar med relevant praksis

     innanfor elektro/automasjon kan også søkje. Opplæring og

     kursing vil bli gjeve.

  •  Behersker norsk muntleg og skriftleg.

   

  VI TILBYR

   • Gode utviklingsmuligheter, og eit godt arbeidsmiljø

   • Konkurransedyktige betingelsar

   • Gode forsikrings-/pensjonsordningar

   

  For meir informasjon, ta kontakt med:

  Tore Hjelle - Mob 906 92 007 eller e-post: tore@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendest til:

  Tore Hjelle på e-post: tore@eidelektro.no

  Søknadsfrist: snarast

  Kontaktperson

  Tore Hjelle Dagleg leiar/teknisk leiar

  57 86 47 85
  90 69 20 07