Ledige stillinger

 • Prosjektingeniør tavleproduksjon avd. Bergen

  Om stillinga

   

   

  Vi er i sterk vekst og får stadig nye kontrakter, og søker etter flinke folk til vår avdeling i Bergen.

   

  Prosjektingeniør tavleproduksjon Bergen

   

   

  ARBEIDSOPPGÅVER

  -  Dette er ei spennande stilling der ein får jobbe med alle typar elektriske anlegg, alt frå enkle tavler til bolig-og industribygg, og til komplekse tavler for styring av viktige samfunnsfunksjonar, sjukehus, datasenter, flyplassar, jernbane osv. Arbeidet vil bestå i kalkulasjon, salg, prosjektering og prosjektleiing innanfor produksjon av elektro- og automasjonstavler. Du vil bli ein del av eit team på 10 prosjektleiera som jobbar med tavleleveransar til større anlegg over heile Norge.  

   

  EIGENSKAPAR

  - Vi ønsker en person som er opptatt av kvalitet, ryddigheit og struktur, tar annsvar, er villig til å stå på, positiv,  utadvendt og har god kommunikasjon.

   

  KVALIFIKASJONAR

  - Primært ønsker vi elektroingeniør eller fagskuletekniker bakgrunn, det er en fordel om du i tillegg til

  utdanning også har fagbrev innanfor elektriker eller tavlemontør, personar med relevant praksis innanfor elektro eller automasjon kan også søkje. Opplæring og kursing vil bli gjeve. Beherske norsk skriftlig og muntleg

   

  VI TILBYR

  - Konkurransedyktige betingelsar, godt arbeidsmiljø, hyggelige kollegaer, gode utviklingsmuligheiter  spennande utfordringar, gode forsikrings-og pensjonsordningar.

   

  For meir informasjon, ta kontakt med 

  Terje Solvang mob. 47011101 eller e-post: terje@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendast til 

  Terje Solvang på e-post: terje@eidelektro.no

  Søknadsfrist snarast

   

   

  Kontaktperson

  Terje Solvang Avdelingsleiar tavleproduksjon Bergen

  55 09 31 01
  47 01 11 01
 • Elektrikar

  Om stillinga

  Elektrikar

   

  Arbeidsoppgåver

  • Varierte installasjonsoppdrag mot privatkundar, næring, industri, prosjekt
  • Meirsalg og kundekontakt
  • Serviceoppdrag og vedlikehald
  • Feilsøking, m.m

   

  Ønska eigenskapar

  • Yrkesstoltheit
  • Serviceinnstilt mot kunde og kollegaer
  • Sjølvstendig, ryddig og påliteleg

   

  Ønska kvalifikasjonar

  • Fagbrev som Elektrikar
  • Førarkort bil, kl. B
  • Må beherske norsk muntleg og skriftleg

   

  Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmoglegheiter i eit firma i vekst
  • Variert arbeidskvardag
  • Konkurransedyktige og ryddige betingelsar
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Firmabil og godt arbeidsmiljø

   

  For meir informasjon, ta kontakt med Asle Ronny Henden, tlf 97565200 eller e-post asle.ronny@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendast til:
  Asle Ronny Henden på e-post; asle.ronny@eidelektro.no
  Søknadsfrist; 24.04.2022

  Kontaktperson

  Asle Ronny Henden Installasjonsleiar

  57 86 47 80
  97 56 52 00
 • Kontrollteknikar/Elektrikar

  Om stillinga

  Kontrollteknikar/Elektrikar

   

  Arbeidsoppgåver

  • Elkontrollar bustad, næring, landbruk, termografering
  • Oppfølging av inngåtte avtaler og salg av nye
  • Serviceoppdrag og vedlikehald
  • Feilsøking, m.m

   

  Ønska eigenskapar

  • Yrkesstoltheit
  • Serviceinnstilt mot kunde og kollegaer
  • Sjølvstendig, ryddig og påliteleg

  Ønska kvalifikasjonar

  • Fagbrev som Elektrikar, minst tre års relevant erfaring
  • Førarkort kl. B
  • Må beherske norsk muntleg og skriftleg
  • Sertifiseringar i h.h.t. NEK 405 (ikkje eit krav, opplæring vil bli gitt)

   

  Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmoglegheiter i eit firma i vekst
  • Variert arbeidskvardag
  • Konkurransedyktige og ryddige betingelsar
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Firmabil og godt arbeidsmiljø

   

  For meir informasjon, ta kontakt med Asle Ronny Henden, tlf 97565200 eller e-post asle.ronny@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendast til:

  Asle Ronny Henden på e-post; asle.ronny@eidelektro.no

   Søknadsfrist; 24.04.2022

   

  Kontaktperson

  Asle Ronny Henden Installasjonsleiar

  57 86 47 80
  97 56 52 00
 • Prosjektingeniør tavleproduksjon avd. Eid

  Om stillinga

   

  Eid Elektro er i sterk vekst, spesielt innanfor produksjon av elektrotavler, og treng no fleire flinke folk på hovedkontoret på Nordfjordeid.

   

  Prosjektingeniør tavleproduksjon Eid

   

  ARBEIDSOPPGÅVER

  • Dette er ei spennande stilling der ein får jobbe med alle typar elektriske anlegg, alt frå enkle tavler til bolig- og industribygg, og til komplekse tavler for styring av viktige samfunnsfunksjonar, sjukehus, datasenter, flyplassar, jernbane osv. Arbeidet vil bestå i kalkulasjon, salg, prosjektering og prosjektleiing innanfor produksjon av elektro- og automasjonstavler. Du vil bli ein del av eit team på 10 prosjektleiarar som jobbar med tavleleveransar til større anlegg over heile Norge.

   

  EIGENSKAPAR

  • Vi ønskjer ein person som er opptatt av kvalitet, tryddigheit og struktur,tar ansvar, er villig til å stå på, er ryddig, postitiv, utadvendt og god på kommunikasjon.

   

  KVALIFIKASJONAR

  • Ønskjer primært søkjarar med elektroingeniør- eller

     teknikarbakgrunn, men andre personar med relevant praksis

     innanfor elektro/automasjon kan også søkje. Opplæring og

     kursing vil bli gjeve.

  •  Behersker norsk muntleg og skriftleg.

   

  VI TILBYR

   • Gode utviklingsmuligheter, og eit godt arbeidsmiljø

   • Konkurransedyktige betingelsar

   • Gode forsikrings-/pensjonsordningar

   

  For meir informasjon, ta kontakt med:

  Tore Hjelle - Mob 906 92 007 eller e-post: tore@eidelektro.no

   

  Søknad med CV sendest til:

  Tore Hjelle på e-post: tore@eidelektro.no

  Søknadsfrist: snarast

  Kontaktperson

  Tore Hjelle Dagleg leiar/teknisk leiar

  57 86 47 85
  90 69 20 07