Ser du etter ein spennande jobb?

Sjå våre ledige stillingar

Eit elektrofirma med lange tradisjonar, god og brei kompetanse, massevis av erfaringar og hyggjelege medarbeidarar.

Tavlemontør

Nordfjordeid

På grunn av aukande oppdragsmengde innanfor produksjon av elektrotavler, søkjer vi fleire flinke tavlemontørar til vår avdeling på Nordfjordeid

Arbeidsoppgåver

Arbeidet vil bestå i bygging av større og mindre elektro- og automasjonstavler på tavleverkstad.

 • Arbeidsstad: Nordfjordeid

Eigenskapar

 • Vi ønskjer ein person som er oppteken av kvalitet og yrkesstoltheit, må kunne ta ansvar, vere sjølvstendig, ryddig, positiv og utadvendt
 • Må ha evna til å stå på og jobbe effektivt, vere punktleg og strukturert

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som tavlemontør eller elektrikar
 • Søkjarar med relevant praksis innanfor t.d. mekaniske fag eller automasjon kan også søkje
 • Må beherske norsk muntleg og skriftleg

Vi tilbyr:

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • God opplæring og tett oppfølging
 • Konkurransedyktige og ryddige betingelsar
 • Gode forsikrings-/pensjonsordningar

For meir info, ta kontakt med Tore Hjelle, dagleg leiar, tlf 57 86 47 60, mob 906 92 007 Søknadsfrist snarast

Om søknaden

Søknadsfrist: 15.12.2023

CV og søknad sendast til:
tore@eidelektro.no

Portrait of Tore Hjelle

For meir informasjon eller eventuelle spørsmål, kontakt:

Tore Hjelle

Dagleg leiar/CEO

Serviceteknikar landbruk, stasjonert i Sunnfjord

Sunnfjord

Vi har aukande oppdragsmengde innanfor landbruksautomasjon, der vi m.a har oppfølging av over 100 mjølkerobotar på Nordvestlandet

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet vil bestå i montering- og servicearbeid, samt oppfølging av bønder som har Lely mjølkerobot og anna automatisert utstyr for landbruket.
 • Stillinga inngår i roterande vaktordning i samarbeid med andre serviceteknikarar og Fjøssystemer.
 • Vi ynskjer primært søkjarar som er busett i Jølster/Førde-området, då hovudarbeidsområdet blir Sunnfjord og Sogn, vi har frå før 1 tekn. I same området

Eigenskapar og kvalifikasjonar

 • Må vere opptatt av kvalitet, ta ansvar, vere sjølvstendig, ryddig, positiv og utadvent. Må vere norsktalande og beherske engelsk.
 • Må vere fleksibel og ha emna til å løyse utfordringar
 • Må ha erfaring og innsikt i elektrisk og mekanisk utstyr, og ha grunnleggande datakunnskapar.
 • Fagbrev innanfor mekaniske, elektriske og/eller automasjonsfag, samt førarkort kl B

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver, hyggelege kollegaer og kundar, grundig opplæring og kursing.
 • Konkurransedyktige og ryddige betingelser, gunstig vaktordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Servicebil, mobiltelefon, PC osv.

For meir info, kontakt dagleg leiar Tore Hjelle, tlf 57864760, epost: tore@eidelektro.no

Om søknaden

Søknadsfrist: 11.12.2023

CV og søknad sendast til:
tore@eidelektro.no

Portrait of Tore Hjelle

For meir informasjon eller eventuelle spørsmål, kontakt:

Tore Hjelle

Dagleg leiar/CEO

Open søknad

Vi er stadig på jakt etter fleire medarbeidarar. Har du erfaring eller kompetanse som kan styrke firmaet? Send oss ein open søknad.

CV og søknad sendast til:
tore@eidelektro.no

 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord