Openheitslova

Openheitslova (Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) tredde i kraft 01.07.22 og skal fremje respekten verksemder skal ha for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenta tilgang til informasjon.

Les vår redegjørelse etter openheitslova her (PDF)

Man som smiler mot kameran i Eid Elektro profilgenser.
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord