Openheitslova

Openheitslova (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) tredde i kraft 01.07.22 og skal fremje respekten verksemder skal ha for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenta tilgang til informasjon. Dette medfører at vi i Eid Elektro skal setje i gang arbeid med aktsemdvurderingar, og eksisterande retningslinjer skal oppdaterast i tråd med kravet i openheitslova. Dette omfattar også retningslinjer for krav til leverandørar og forretningssamband.

Sjå for øvrig meir på forbrukartilsynet si informasjonsside https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

Man som smiler mot kameran i Eid Elektro profilgenser.
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord