To personer som utfør elkontroll
Privat  /   Elkontroll

Elkontroll

Vi er sertifiserte til å utføre internkontroll og termografering i.h.t. NEK 405. Vi er sertifiserte for kontroll av bustadhus, næringsbygg, termografering og landbruk tillegg B. Vi utfører også internkontrollar på brannalarmanlegg, naudlysanlegg og Elotec-brannvarslingsanlegg for landbruk. Vi utfører også internkontroll på oppdrettsanlegg.

 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord