Tavleproduksjon  /   Elektrifisering og ladeanlegg

Elektrifisering og ladeanlegg

Eit av dei største områda Eid Elektro leverar innan er elektrifisering. Overgang frå fossil brensel til elektrisk framdrift på alle typar framkomstmiddel medfører store utbyggingar elektrisk forsyning og då er tavler ein viktig del av dette. Vi leverer tavler som forsyner ladestasjonar for bil, ladeanlegg for ferjer og båtar, landstraumsanlegg, og ladeanlegg for buss og storbil. Dette er ofte tavler som er plassert ute, eller i container/trafokiosk og vi har utvikla ei rekkje gode løysingar for denne type formål.

Nærbilde av tavle
Bil som står ved en ladestasjon.
Bilde: Ladestasjon
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord