Merder i en fjord
Tavleproduksjon  /   Marine næringar og settefiskanlegg

Marine næringar og settefiskanlegg

Siste åra har denne næringa vore i sterk vekst og vi har vore leverandør til ei rekkje store prosjekt, alt frå hovudtavler, styretavler til mindre fordelingstavler ute på mærane. Vi leverer tilpassa løysingar både innan tradisjonell oppdrett og landbaserte anlegg. Dette er anlegg med høge krav til forsyningstryggleik og med både nett- og aggregatforsyning for å unngå driftstans.

 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord