Man som skjærer material med en elektrisk sag.
Tavleproduksjon  /   Sjukehus og helsebygg

Sjukehus og helsebygg

Dette er elektriske anlegg som har høge krav til forsyningstryggleik og å ivareta tryggleiken til pasientane på best mogleg måte. Vi leverer alle typar tavler til desse bygga, også til medisinske rom. Gjennom mange år har vi levert tavler til ei rekkje av dei store sjukehusa i Norge, blant anna til sjukehusa i Førde, Bergen (Haukeland), Voss, Lærdal, Kristiansund og Molde. I tillegg store helsehus som Nordhordaland Helsehus, Alta Omsorgsenter, Stryn omsorgsenter og Ulvik Omsorgstun.

Person som arbeider med tavle.
 • El-proffen
 • ETON
 • NANS
 • nelfo
 • nemko
 • nemko
 • startBank
 • sentralt godkjent
 • Norsk tavleforening
 • Miljøfyrtårn
 • Representerer nordfjord